All Categories

  • All Categories
  • Fertilizers
  • Conditioners
  • Filter media
  • Soils
  • Plants

Phone call:

+40 728 891 106

Privacy policy

Respectam cu strictete confidentialitatea datelor clientilor nostri si ne angajam sa nu transmitem datele personale catre terti. Informatiile solicitate de noi vor fi folosite pentru procesarea comenzii dumneavoastra si pentru a va aduce la cunostiinta eventualele modificari ale functionarii website-ului. Nu promovam spam-ul.

Acvaristic.ro nu vinde sau nu ofera informatii personale altor persoane.
Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul Acvaristic.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date.
Daca aveti anumite intrebari sau sugestii, nu ezitati sa ne contactati cu ajutorul formularului de contact sau la numarul de telefon prezent in pagina de contact.


Acvaristic.ro este operator de date cu caracter personal, inregistrat in Registrul General sub numarul 16056/2013
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Acvaristic.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este crearea contului in cadrul site-ului Acvaristic.ro
Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare creeri contului in cadrul site-ului Acvaristic.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea creeri contului in cadrul site-ului Acvaristic.ro
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă trimisa prin e-mail la adresa office@acvaristic.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.